Hệ thống cửa hàng COTE OPERA

Bình Dương

Đồng Nai

Cần Thơ

Bà Rịa-Vũng Tàu

Khánh Hòa

Hải Phòng

Quảng Ninh

Phú Thọ

Thái Nguyên

Bắc Ninh

Thanh Hóa

Hà Tĩnh

Đà Nẵng

Đắk Lắk